ČKJ Kotelny
Projektování
energetických
zdrojů

Co pro Vás můžeme udělat?

Vypracujeme kompletní dokumentaci ve všech profesích.

Sami projektujeme technologickou (strojní) část, rozvody páry, vody, plynu, oleje, pevných paliv, popílku i větrání kotelen.
MaR, elektroinstalaci a stavebně konstrukční řešení pro nás navrhují externí specialisté.

Na vyžádání stanovíme předběžnou cenu dodávky stavby.

Jakou dokumentaci budete potřebovat?

Před doplněním či výměnou kotle ve stávající kotelně nebo před výstavbou nové kotelny vytvoříme projektovou dokumentaci odpovídající rozsahu plánované stavby.

Parní kotelna

Záleží na požadavcích příslušného stavebního úřadu, ale zpravidla jde o tento rozsah:​

 • Prostá výměna kotle beze změny výkonu kotelny

  Potřebný je prováděcí projekt (DPS).
  Prováděcí projekt je nejlepším podkladem i pro výběrové řízení na dodavatele stavby, protože obsahuje podrobný popis stavby a podrobné specifikace materiálu.​

 • Navýšení výkonu stávající kotelny

  Potřebný je nejen DPS, ale i projekt pro stavební povolení (DSP) se stanovenými dopady na životní prostředí.
  Podrobně zpracovaný projekt pro stavební povolení rozšířený o specifikace materiálu lze s určitou nepřesností využít k výběrovému řízení na dodavatele stavby.​

 • Výstavba nové kotelny

  Pro výstavbu nové kotelny je potřeba DPS, DSP a projekt pro územní rozhodnutí (DUR). Často lze po dohodě se stavebním úřadem DPS a DUR sloučit.

 • Přípravné práce

  Před větší změnou stávající technologie a před každou novostavbou kotelny je vhodné zpracovat předprojektovou přípravnou dokumentaci. Tato práce formou konceptu, studie, koncepce apod. posoudí nebo stanoví:

  • nejmenší potřebný výkon nového zařízení
  • potřebnou plochu a výšku prostoru
  • předpokládané náklady stavby
  • koridor pro transport nové/demontované technologie
  • kapacity rozvodů tepla a možnosti rozšíření
  • kapacity přípojek vody, kanalizace, plynu, elektrické energie
  • velikost a výšku komína
  • předpokládané provozní náklady a návratnost investice