ČKJ Kotelny
Projektování
energetických
zdrojů

Projektujeme kotelny od 100 kW do 100 MW.

 • Parní kotelny
 • Rozvody páry a kondenzátu
 • Teplovodní a horkovodní kotelny
 • Kogenerační jednotky (KVET)
 • Tepelná čerpadla, chlazení
 • Spalování plynu, oleje, biomasy
 • Využití geotermální energie
 • Spolupráce při uvádění do provozu
 • Analýza a optimalizace provozu, úspory energií

Nabízíme řešení pro průmysl, energetiku i bytovou výstavbu.

Jak postupujeme?

 • Zmapujeme stávající stav

  Dostupnou projektovou dokumentaci stávajícího stavu zpracujeme, při prohlídce prostor vizuálně ověříme a hodnoty potřebné pro zpracování projektu doměříme.

 • Navrhneme řešení na míru

  Na základě Vašich požadavků, platných předpisů, technických podkladů, přípravných výpočtů i našich znalostí a zkušeností navrhneme technické řešení.

 • Zpracujeme výkresovou část

  Vytvoříme projektovou dokumentaci v CAD, která běžně obsahuje technologické schéma, dispozici kotelny a potřebné řezy.

 • Vytvoříme technické zprávy

  V podrobnosti a rozsahu dle stupně zpracovávané dokumentace včetně potřebných výpočtů a protokolů návrhových programů.

 • Vypracujeme specifikaci materiálu

  Pro potřeby ocenění a nákupu materiálu vypracujeme položkovou specifikaci materiálu.

 • Předáme Vám zkompletovanou dokumentaci

  Dle Vašeho přání vyhotovíme potřebný počet výtisků dokumentace a předáme ji v papírové a i elektronické podobě.

Teplovodní kotelna Parní kotelna Kogenerační jednotka