ČKJ Kotelny
Projektování
energetických
zdrojů
Stavba Specifikace zdroje Poznámka
Plzeňský Prazdroj - Gambrinus Optimalizace tepelného hospodářství Redukce a chlazení páry, ohřev technologické vody
Sankt Petěrburg Horkovodní kotelna 6 x 35 000 kW
Parní zdroj 2 x 4 t/h
Otevřený rozvod topné vody s odběrem TV ze zpátečky, pára pro termické odplynění
Dimenzování potrubních rozvodů a armatur
Podrobné specifikace materiálu
Zpracování podkladů pro elektroinstalace a MaR
Podklad pro nabídku dodávek a montáže
Výroba potravin 3 x 23 t/h, 1,4 MPa Studie využití předehřevu spalovacího vzduchu, kontrola propustnosti parovodu po přechodu z přehřáté páry na sytou
YTONG Hrušovany 5 t/h, 0,6 MPa Návrh využití akumulátoru páry 100 m3
Madeta - Jindřichův Hradec 2 x 12 t/h, 1,9 MPa Studie úprav a výměny zařízení kotelny - výměna kotle, napájecí nádrže a pískové filtrace
PROWELL Rokycany 10 t/h, 1,6 MPa Odborný dozor při montáži a uvedení parní kotelny do provozu
Nemocnice Ostrov 2,5 t/h, 0,6 MPa Odborný dozor při kompletaci a uvedení parní kotelny do provozu
Teplárna Písek, a.s., výtopna Samoty 1 x 28 t/h, 0,8 MPa, 220 °C Kontrolní (pevnostní) výpočet parního potrubí dle ČSN EN 13480-3
"Transgas a.s.
""Trigenerace"" (společná výroba chladu, tepla a elektrické energie)"
Absorpční chladící stroj:
Chladící výkon 360 kW
Topný výkon 500 kW
Kogenerační jednotka: 2 x 150 kWe/226 kWt
Velký akumulátor topné vody
Tvorba řídících algoritmů na zpracovaný prováděcí projekt řídicího systému kombinované přímé výroby chladu, tepla a elektrické energie, spolupráce při uvádění do provozu
Mlékárna Stříbro s.r.o. 2 x 3 t/h, 0,7 MPa Studie nové parní kotelny a možnosti odpojení se od externího parního zdroje
Skuteč – zimní stadion Studie využití tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení
Výroba potravin
Poříčí nad Sázavou
2 x 11 t/h, 1,1 MPa Koncept přemístění kotelny
Výroba potravin
Poříčí nad Sázavou
2 x 11 t/h, 1,1 MPa Rekuperace tepla z kotelny - využití tepla z odluhu a brýdové páry pro předehřev doplňovací vody
Národní divadlo Praha
Modernizace energetického hospodářství
Chladící jednotka 1400 kW
Využití vltavské vody pro chlazení i vytápění
3 ks tepelných čerpadel
Kogenerační jednotka 150 kWe
Studie využití kompresorové chladící jednotky a tepelných čerpadel pro výrobu tepla s využitím vltavské vody - využití odpadní tepelné energie z provozní technologie Národního divadla
Národní divadlo Praha Trigenerace 150 kWe/165 kWch/225 kWt Studie využití trigenerace s absorpční chladící jednotkou (kombinovaná výroba elektřiny/chladu/tepla) pro provoz divadla
Výroba potravin 2 x 23 t/h, 1,4 MPa Studie energocentra, vyhodnocení možnosti kombinované výroby tepla a elektřiny
Město Litoměřice Stručná koncepce a pravidla pro připojení objektů na centrální zásobování teplem v Litoměřicích
Výroba potravin 2 x 14 t/h + 1 x 13,5 t/h, 0,8 MPa, 220 °C Studie a projekt úpravy kotelny pro bezobslužný provoz, spalování zemního plynu, LTO a bioplynu
Výroba potravin 2 x 14 t/h + 1 x 13,5 t/h, 0,8 MPa, 220 °C Posouzení větrání kotelny a návrh nového
Pivovar Poutník v Pelhřimově 1,2 t/h, 0,6 MPa Koncept instalace technologického zařízení do kotelny, srovnání vlastního zdroje páry s dodávkou páry z výtopny
Příbram – Zimní stadion a plavecký bazén Studie využití kombinované výroby elektrické a tepelné energie při současném provozu obou areálů
Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. 1 x 6 t/h + 1 x 4 t/h, 1,6 MPa Studie úprav a výměny kotle - výměna kotle za provozu kotelny
Tristone Flowtech Czech Republic s.r.o. Studie chlazení páry a kondenzátu z autoklávů - pro omezení množství páry vypouštěné do ovzduší při provozu vulkanizačních autoklávů
YTONG Hrušovany Stanovení maximálního odběru tepla při cyklickém provozu autoklávů po zvýšení produkce tvárnic
Zdravotnictví 1 x 1,5 t/h, 1,2 MPa, ekonomizér Podklad pro rozhodování o instalaci ekonomizéru
MITAS Charles City - USA Technická pomoc při posouzení kapacity instalovaného kotle pro navržený režim provozu nárazových odběrů páry
Šklov - Bělorusko 1 x 16 t/h spalování biomasy Zpracování podkladů pro nabídku kotelny na biomasu, stanovení výkonu kotelny, schéma, dispozice, řez a specifikace zařízení
Ursus Breweries Buzau - Rumunsko 2 x 20 t/h, 1,3 MPa Přípravné práce, posouzení a připomínky k projektu a realizaci
STOCK Plzeň - Božkov s.r.o. 1 x 1 050 kW Úprava CIP stanice, náhrada páry teplou vodou - nový výměník
Zdravotnictví 2 x 1,8 t/h, 1,2 MPa Studie vlivu provozního tlaku na účinnost a pokrytí provozních špiček odběru páry, využití kondenzačního tepla, prověření možností použití vyvíječů páry místo bubnových parních kotlů
Vápenka Čertovy Schody a.s. Modifikační olej 650 kg/h Úprava rozvodu modifikačního oleje
MITAS Otrokovice Posouzení velikosti instalovaného výkonu nové kotelny pro nárazové odběry páry
Kiswire Cord Czech - Žatec 2 x 2 t/h, 0,6 MPa Navýšení kapacity rozvodů páry a kondenzátu
Výroba potravin 5 t/h, 0,5 MPa Studie úpravy parokondenzátního systému varny, posouzení stávajícího nevyhovujícího systému
JSP International - Cheb Pára 1,05 t/h, 0,65 MPa
Stlačený vzduch 1 200 m3/h
Upravená voda 3,5 t/h
Napojení nového lisu na páru, kondenzát, stlačený vzduch a upravenou vodu
JSP International - Cheb 1 t/h, 0,3 MPa Připojení pre-expandéru na páru a kondenzát
Národní galerie Praha 5 x 160 kg/h Koncept instalace nového zdroje páry
VUAB Pharma 1 x 8 t/h, 1,2 MPa, ekonomizér Projekt doplnění ekonomizéru do stísněného prostoru stávající středotlaké kotelny
ZOO Ústí nad Labem Zaregulování soustavy strojoven s tepelnými čerpadly
ÚJV Řež, a.s. 150 kg/h, 1 MPa Nová parní redukce, přípojka páry a napojení odparky