ČKJ Kotelny
Projektování
energetických
zdrojů
Stavba Specifikace zdroje Poznámka
Plzeňský Prazdroj - Gambrinus Optimalizace tepelného hospodářství Redukce a chlazení páry, ohřev technologické vody
Sankt Petěrburg Horkovodní kotelna 6 x 35 000 kW
Parní zdroj 2 x 4 t/h
Otevřený rozvod topné vody s odběrem TV ze zpátečky, pára pro termické odplynění
Dimenzování potrubních rozvodů a armatur
Podrobné specifikace materiálu
Zpracování podkladů pro elektroinstalace a MaR
Podklad pro nabídku dodávek a montáže
Výroba potravin 3 x 23 t/h, 1,4 MPa Studie využití předehřevu spalovacího vzduchu, kontrola propustnosti parovodu po přechodu z přehřáté páry na sytou
YTONG Hrušovany 5 t/h, 0,6 MPa Návrh využití akumulátoru páry 100 m3
PROWELL Rokycany 10 t/h, 1,6 MPa Odborný dozor při montáži a uvedení parní kotelny do provozu
Nemocnice Ostrov 2,5 t/h, 0,6 MPa Odborný dozor při kompletaci a uvedení parní kotelny do provozu
Transgas a.s.
"Trigenerace" (společná výroba chladu, tepla a elektrické energie)
Absorpční chladící stroj:
Chladící výkon 360 kW
Topný výkon 500 kW
Kogenerační jednotka: 2 x 150 kWe/226 kWt
Velký akumulátor topné vody
Tvorba řídících algoritmů na zpracovaný prováděcí projekt řídicího systému kombinované přímé výroby chladu, tepla a elektrické energie, spolupráce při uvádění do provozu
Skuteč – zimní stadion Studie využití tepelných čerpadel pro vytápění a chlazení
Národní divadlo Praha
Modernizace energetického hospodářství
Chladící jednotka 1400 kW
Využití vltavské vody pro chlazení i vytápění
3 ks tepelných čerpadel
Kogenerační jednotka 150 kWe
Studie využití kompresorové chladící jednotky a tepelných čerpadel pro výrobu tepla s využitím vltavské vody - využití odpadní tepelné energie z provozní technologie Národního divadla
Národní divadlo Praha Trigenerace 150 kWe/165 kWch/225 kWt Studie využití trigenerace s absorpční chladící jednotkou (kombinovaná výroba elektřiny/chladu/tepla) pro provoz divadla
Výroba potravin 2 x 23 t/h, 1,4 MPa Studie energocentra, vyhodnocení možnosti kombinované výroby tepla a elektřiny
Město Litoměřice Stručná koncepce a pravidla pro připojení objektů na centrální zásobování teplem v Litoměřicích
Výroba potravin 2 x 14 t/h + 1 x 13,5 t/h, 0,8 MPa, 220 °C Studie úpravy kotelny pro bezobslužný provoz, spalování zemního plynu, LTO a bioplynu
Výroba potravin 2 x 14 t/h + 1 x 13,5 t/h, 0,8 MPa, 220 °C Projekt úpravy kotelny pro bezobslužný provoz, spalování zemního plynu, LTO a bioplynu
Příbram – Zimní stadion a plavecký bazén Studie využití kombinované výroby elektrické a tepelné energie při současném provozu obou areálů
YTONG Hrušovany Stanovení maximálního odběru tepla při při cyklickém provozu autoklávů po zvýšení produkce tvárnic
Zdravotnictví 1 x 1,5 t/h, 1,2 MPa, ekonomizér Podklad pro rozhodování o instalaci ekonomizéru
MITAS Charles City - USA Technická pomoc při posouzení kapacity instalovaného kotle pro navržený režim provozu nárazových odběrů páry
Šklov - Bělorusko 1 x 16 t/h spalování biomasy Zpracování podkladů pro nabídku kotelny na biomasu, stanovení výkonu kotelny, schéma, dispozice, řez a specifikace zařízení
Ursus Breweries Buzau - Rumunsko 2 x 20 t/h, 1,3 MPa Přípravné práce, posouzení a připomínky k projektu a realizaci
Zdravotnictví 2 x 1,8 t/h, 1,2 MPa Studie vlivu provozního tlaku na účinnost a pokrytí provozních špiček odběru páry, využití kondenzačního tepla, prověření možností použití vyvíječů páry místo bubnových parních kotlů
MITAS Otrokovice Posouzení velikosti instalovaného výkonu nové kotelny pro nárazové odběry páry
Výroba potravin 5 t/h, 0,5 MPa Studie úpravy parokondenzátního systému varny, posouzení stávajícího nevyhovujícího systému
Národní galerie Praha 5 x 160 kg/h Koncept instalace nového zdroje páry
VUAB Pharma 1 x 8 t/h, 1,2 MPa, ekonomizér Projekt doplnění ekonomizéru do stísněného prostoru stávající středotlaké kotelny
ZOO Ústí nad Labem Zaregulování soustavy strojoven s tepelnými čerpadly