ČKJ Kotelny
Projektování
energetických
zdrojů
Stavba Počet
zdrojů
Výkon
zdroje
Poznámka
Pila Maxov 1 3 000 kWe Parní kondenzační turbína, kotle na spalování biomasy
Energocentrum Viskoza Loznica - Srbsko 2 2 500 kWe Plynová turbína
Kogenerační zdroj DP Bratislava 2 1 358 kWe Plynové motory
ŽELEZÁRNY Velký Šenov 1 1 000 kWe Plynový motor
Kogenerační zdroj Kamenice 1
1
600 kWe
400 kWe
Plynové motory - na spalování bioplynu
ZOO Ústí nad Labem, využití termální vody 2 500 kWt Předávací stanice, odběr termální vody z 500m hlubokého vrtu
Sportovní hala v Opavě 5
2
1
65 kWt
50 kWt
26 kWt
Strojovna TČ celkový výkon 451 kWt, 2 x 180 kW elektrokotle (záloha)
Základní škola a dům s pečovatelskou službou Štěchovice 2 130 kWt Plynové kotle na propan-butan
ZOO Ústí nad Labem TČ 4, využití termální vody 6 40 kWt Strojovna TČ celkový výkon 240 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha)
ZOO Ústí nad Labem TČ 5, využití termální vody 6 40 kWt Strojovna TČ celkový výkon 240 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha)
ZŠ Davle, využití studniční vody 5 41 kWt Strojovna TČ celkový výkon 205 kWt, 100 kW elektrokotel (záloha)
ZOO Ústí nad Labem TČ 1, využití termální vody 5 40 kWt Strojovna TČ celkový výkon 200 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha)
ZOO Ústí nad Labem TČ 2, využití termální vody 5 40 kWt Strojovna TČ celkový výkon 200 kWt, 96 kW elektrokotel (záloha)
Město Příbram – Plavecký bazén 1 90 kWe Plynový motor
Sokolovna ve Skutči 2 41 kWt Strojovna TČ celkový výkon 82 kWt, 50 kW plynový kotel (záloha)
ZOO Ústí nad Labem TČ 3, využití termální vody 2 40 kWt Strojovna TČ celkový výkon 80 kWt, 32 kW elektrokotel (záloha)
Mateřská škola Štěchovice 1
1
40 kWt
25 kWt
Strojovna TČ celkový výkon 65 kWt, 23 kW elektrokotel (záloha)
Diamo - Důl Jeremenko, Ostrava - Vítkovice 1 30 kWt Využití důlní vody pro ohřev TUV, výměník pro ohřev důlní vodou, TČ
Plavecký areál v Opavě Ohřev bazénové vody topnou vodou z tepelných čerpadel